Hva sier loven om GHB?

GHB, GBL og 1,4-BD står oppført på Narkotikalisten, hvilket forbyr tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av disse stoffene i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i Straffeloven. Bruk straffes etter Legemiddelloven § 24 med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

GHB og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Inntak av 4 gram GHB vil tilsvare en promille over 0,2 i 6-10 timer etter inntak. En dobbel dose vil tilsvare en promille over 0,2 i 7-12 timer etter inntak. Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid.

Relaterte artikler om GHB: