Virkninger og bivirkninger av GHB

Virkningen av GHB er en alkohollignende rus med følelse av oppstemthet, velvære og selvsikkerhet. For stor dose kan gi bivirkninger som en sterk intensivering av rusen, og resultere i svimmelhet, snøvling, kvalme og brekninger, samt svekket koordinasjon. Man kan oppleve en ukontrollerbar tretthet og falle raskt i søvn.

Virkning og varighet av rusen

Rusvirkningen kommer 15-30 minutter etter inntak. Rusen når maksimal effekt etter cirka én time, og vil normalt vare i 3-5 timer.

Les også: Tegn på bruk av GHB

Dosering av GHB

En brukerdose GHB er ca. 1-3 gram, ofte tilsvarende en bruskork. Men det finnes ingen sikker dose når det gjelder GHB. Styrkegraden kan variere kraftig. Dosen som trengs for å oppnå ønsket effekt varierer også fra person til person, og fra gang til gang.

GHB kan være svært farlig å innta fordi det er liten forskjell mellom en vanlig rusdose, og en dose som kan føre til bevisstløshet, pustestans, og, i ytterste konsekvens, død.

Alkohol og andre dempende stoffer forsterker effekten, og dermed også overdosefaren.

Mulige bivirkninger ved bruk av GHB

Kvalme, hodepine, lavere hjerterytme, senking av blodtrykket og muskelkramper er noen av bivirkningene som kan oppstå, særlig ved store doser. Derfor er det  viktig at personer med hjerteproblemer, lavt eller høyt blodtrykk, pustebesvær eller epilepsi ikke bruker GHB.

Videre er  GHB ofte fremstilt på et kjøkken av en hobbykjemiker. Er du uheldig kan du få en blanding av lut og GHB, som kan gi kraftig etsning i munn og hals.

Relaterte artikler om GHB: