Fakta om LSD, sopp og andre hallusinogene rusmidler

Hallusinogener er en fellesbetegnelse på rusmidler som påvirker sentralnervesystemet og først og fremst forårsaker en endret bevissthetstilstand. Disse kalles hallusinogene da sansebedrag er et vanlig følge ved bruk av slike rusmidler.

Det finnes en rekke forskjellige hallusinogener, både syntetiske og naturlige. Nedenfor følger en kort oversikt over de vanligste hallusinogene rusmidlene i Norge, samt hva som er karakteristisk for de enkelte stoffene. For fellestrekk, se Virkninger og bivirkninger.

LSD

LSD (lysergsyredietylamid) er et syntetisk rusmiddel, fremstilt første gang i 1938 av kjemikeren Albert Hofmann. LSD er, i ren/konsentrert form, en flytende væske.

Den vanligste formen for inntak er ved å spise papirlapper som har vært dryppet med LSD. Denne væsken er svært potent; en normal brukerdose ligger på omtrent 100 mikrogram (altså 0,0001 gram), selv om doser helt nede i 20 mikrogram har vært rapportert å være rusgivende. Det er imidlertid vanskelig å si eksakt hvor mye LSD en papirlapp inneholder.

En LSD-rusepisode varer normalt i 6-12 timer, noen ganger lenger, avhengig av inntatt mengde.

I de første tiårene etter framstillingen ble LSD anvendt i ulike former for forskning og psykoterapi. Utover 50-, 60- og 70-tallet ble LSD populært også utenfor forskningsmiljøer. På denne tiden ble LSD gjort forbudt på verdensbasis.

LSD er også kjent under kallenavnet syre.

Spiss fleinsopp (og andre hallusinogene sopper)

Spiss fleinsopp (latinsk/vitenskapelig navn Psilocybe semilanceata) er én av mange arter sopper som inneholder det hallusinogene virkestoffet psilocybin. Spiss fleinsopp er den vanligste å bruke i Norge, ettersom den vokser naturlig i norsk natur. På verdensbasis har f.eks. den noe mildere Psilocybe cubensis større utbredelse.

Dersom du har bestemt deg for å prøve fleinsopp, bør du være oppmerksom på at det finnes en rekke sopper som ligner fleinsopp, men som kan være svært giftige. Derfor er det viktig at du aldri inntar fleinsopp uten å være helt sikker på at det nettopp er fleinsopp du inntar. Dersom det er mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonen på tlf. 22 59 13 00 eller ambulanse på tlf. 113 .

Det er vanskelig å finne trygg dosering når det gjelder spiss fleinsopp. Dette er først og fremst fordi mengden psilocybin varierer fra sopp til sopp. Generelt ligger en vanlig brukerdose tørket fleinsopp på omtrent 1 gram, men mindre doser kan også være rusgivende. Rusvirkningen varer normalt i 6-8 timer, avhengig av inntatt mengde.

2-CB

2C-B (4-bromo-2,5-dimetoksyfenetylamin) er både et stimulerende og hallusinogent stoff som finnes i pille- og pulverform. Når stoffet tas oralt, vil det vanligvis ha virkning i 4-8 timer. Rusen har enkelte fellestrekk med både LSD og MDMA, men beskrives gjerne som mindre hallusinogent enn LSD, og mindre sentralstimulerende enn MDMA.

2C-B tilhører stoffgruppen fenetylaminer, og er kjemisk beslektet med for eksempel meskalin (3,4,5-trimetoksyfenetylamin), som er virkestoffet i peyote- og san pedro-kaktusene. 2C-B ble framstilt av kjemikeren Alexander Shulgin i 1974.

DMT/Ayahuasca

DMT (N,NDimetyltryptamin) er et stoff som forekommer naturlig i en lang rekke planter og organismer. Stoffet har tradisjonelt vært anvendt som et hallusinogen i ritualer og seremonier i store deler av Sør-Amerika; hovedsakelig i og omkring Amazonasjungelen.

DMT har da primært vært inntatt i form av Ayahuasca-brygg som drikkes. Ayahuasca-brygg inneholder én eller flere planter/vekster med et høyt DMT- og MAOI-innhold (Banisteriopsis caapi-slyngplanten er gjennomgående her, men det finnes en rekke lokale varianter).

Brukere rapporterer om en LSD-lignende rusvirkning, men mer intens og kortvarig dersom DMT røykes rent. Mange opplever også ulike fysiske plager ved inntak av Ayahuasca. Vanlige symptomer er kvalme og magesmerter, som normalt opptrer i en tidlig fase av rusepisoden.

Muskatnøtt

Myristicin og elemicin er de viktigste virkestoffene i muskatnøtt. Muskatnøtt kan ha hallusinogene egenskaper ved større inntak. Rusen kommer vanligvis etter cirka en time, og kan vare lenge, opp til ett døgn. Brukere rapporterer en ubehagelig rus av muskatnøtt, og rusen kan være vanskelig å kontrollere. Inntak av muskatnøtt kan være farlig og kan kreve behandling på sykehus. Les mer om muskatnøtt.

Salvia divinorum

Salvia divinorum er en psykoaktiv urt, som tilhører leppeblomstfamilien. Bladene til planten inneholder det meget potente psykoaktive stoffet Salvinorin. Den er mest vanlig å finne i Mexico, og er historisk sett brukt i ritualer. Virkningen kan sammenlignes med LSD, men mer intens og mer kortvarig.