Blande hallusinogener med andre rusmidler / legemidler

Vi vil på generelt grunnlag fraråde å innta hallusinogener i kombinasjon med andre rusmidler. Dette kan bidra til uforutsigbare virkninger, og potensielt øke faren for uønskede psykiske bivirkninger.

Utover dette har det vært gjort lite forskning hva angår hallusinogener og blandingsbruk. Unntaket er muligens Cannabis, som rapporteres å kunne være utslagsgivende for flashbacks (tilbakevendende, realistiske gjenopplevelser) selv i lang tid etter en rusepisode med hallusinogener.