LSD, sopp og andre hallusinogene rusmidler i blodprøve og urinprøve

LSD er ikke påviselig med en blodprøve. Det kan spores i urinen 1-3 døgn etter inntak.

Psilocybin (virkestoffet i fleinsopp) er ikke påviselig med en blodprøve. Det kan spores i urinen 1-3 døgn etter inntak.

DMT og Salvia divinorum er ikke påviselig via blod- eller urinprøver så vidt RUStelefonen er kjent med. Meskalin kan i prinsippet påvises med en urinprøve 1-4 døgn etter inntak, men dette er sjeldent å lete etter i rusmiddelanalyser.

Store variasjoner

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.

Les mer om narkotikatesting og urinprøver; hva, hvorfor og hvordan