Overdose på LSD, sopp og andre hallusinogener

Når vi snakker om overdose i forbindelse med hallusinogener, gjelder dette hovedsakelig tilfeller der brukeren opplever et sterkt psykisk ubehag som følge av hallusinogenbruk. Dette kan f.eks. skyldes for høye doser, eller at brukeren befinner seg i et miljø som oppleves som utrygt eller på andre måter negativt. Dette er kjent som en «bad trip». Risikoen får dårlige opplevelser kan reduseres dersom du tar forholdsregler.

Risiko for fysiske skader

En «bad trip» kan potensielt utløse farlig atferd, både for brukeren selv og for andre rundt. Hallusinogener er ikke kjent for å være fysiologisk giftige, men kan forårsake endringer i blodtrykk og hjerneaktivitet som potensielt kan være alvorlige for personer i risikogruppen for denne typen komplikasjoner.

Risiko for psykiske skader

Bruk av hallusinogener kan i enkelte tilfeller forårsake ulike typer psykiske plager også i ettertid av rusepisoden. Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med hallusinogener, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for bistand.

Dersom noen utviser farlig atferd som følge av hallusinogenbruk – ring ambulanse 113! Husk at helsepersonell har taushetsplikt.