Overdose og forholdsregler på LSD, sopp og andre hallusinogener

Når vi snakker om overdose i forbindelse med hallusinogener, gjelder dette hovedsakelig tilfeller der brukeren opplever et sterkt psykisk ubehag, som følge av et høyt inntak hallusinogener. Dette er kjent som en «bad trip». Dette kan også oppstå dersom brukeren befinner seg i et miljø som oppleves som utrygt eller på andre måter negativt.

Risiko for fysiske skader

En «bad trip» kan potensielt utløse farlig atferd, både for brukeren selv og for andre rundt. Hallusinogener er ikke kjent for å være fysiologisk giftige, men kan forårsake endringer i blodtrykk og hjerneaktivitet som potensielt kan være alvorlige for personer i risikogruppen for denne typen komplikasjoner.

Risiko for psykiske skader

Bruk av hallusinogener kan i enkelte tilfeller forårsake ulike typer psykiske plager i ettertid av rusepisoden. Dersom du likevel har bestemt deg for å innta hallusinogener, anbefaler vi at du gjør deg kjent med forholdsreglene beskrevet under. Det er også lurt å lese deg godt opp på forhånd via flere kilder, slik at du stiller mest mulig informert.

Dersom noen utviser farlig atferd som følge av hallusinogenbruk – ring ambulanse 113! Husk at helsepersonell har taushetsplikt.

Forholdsregler ved bruk

Det er vanskelig å kunne si på forhånd om en person er psykisk parat til å takle en slik opplevelse inntak av hallusinogene rusmidler kan gi. Det er aldri en helt sikker måte å bruke dette på. Dersom du likevel har bestemt deg for å innta hallusinogener, anbefaler vi at du tar disse forholdsreglene i betraktning:

  • Det lønner seg å være på den sikre siden – ta heller en litt for lav enn en litt for høy dose
  • Vær så sikker som mulig på at stoffet du skal ta inneholder kun hva det skal, og ikke noe annet
  • Enkelte hallusinogener bruker lang tid før rusvirkningen inntreffer – ikke ta mer av et stoff om du ikke opplever virkning etter kort tid
  • Innta hallusinogener i trygge og forutsigbare omgivelser, sammen med personer du stoler på
  • Innta hallusinogener når du allerede er i et godt humør
  • Spis godt på forhånd, og ha mat og drikke tilgjengelig underveis
  • Unngå kombinasjon med alkohol og andre rusmidler
  • Ha en nykter person tilstede. Vedkommende kan ha «bakkekontakt med virkeligheten» og ta kontroll ved eventuelle uforutsette situasjoner.
  • Ikke vær redd for å kontakte medisinsk hjelpepersonell ved behov – husk at disse har taushetsplikt, også hva gjelder illegale rusmidler.