Hva sier loven om LSD, sopp og andre hallusinogene rusmidler

Samtlige hallusinogener som omtales på vår hjemmeside, med unntak av muskatnøtt og Salvia divinorum, står oppført på Narkotikalisten, som med hjemmel i Narkotikaforskriften § 5 sier at «tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen, er forbudt».

Overtredelser straffes med hjemmel i Straffeloven, mens bruk straffes med hjemmel i Legemiddelloven.

Salvia divinorum, står oppført på Urtelisten som et reseptpliktig legemiddel. Det betyr likevel at det er straffbart å tilvirke, anskaffe, omsette, inn- og utføre, oppbevare, besitte og bruke Salvia divinorum uten resept fra lege.

LSD, sopp og andre hallusinogener og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Inntak av 100 mikrogram LSD vil tilsvare en alkoholpromille på over 0,2 i 10-15 timer etter inntak. For sikkerhets skyld oppfordrer vi til å regne enda lenger tid enn dette.

Utover dette har vi ingen konkrete tall hva angår hallusinogener og tilsvarende alkoholpromille, men dersom du føler deg det minste påvirket – la bilen stå!

Husk at hallusinogen rus ikke nødvendigvis følger en jevn, nedadgående kurve mot rusepisodens slutt; selv om du føler deg «tilbake til normalen» umiddelbart etter en rusepisode, betyr ikke dette at rusvirkningen ikke kan stige igjen etter kort tid.

Du bør også være oppmerksom på at «tilbake til normalen» kan være en villedende sammenligning. Etter en sterk hallusinogen rus kan det oppleves som en sterk kontrast å «komme til seg selv igjen», mens du i realiteten fortsatt er sterkt beruset sammenlignet med den egentlige normalen din. Vær forsiktig!