Tegn og symptomer på bruk av LSD, sopp og andre hallusinogene rusmidler

Mistenker du at noen du kjenner bruker hallusinogener?

Symptomer som kan være tegn på at en person er påvirket av hallusinogener:

 • Forstørrede pupiller
 • Usammenhengende tale
 • Mild til kraftig endret atferd og personlighet
 • Gir uttrykk for tanker og ideer som er utypiske for personen
 • Personen responderer på fenomener rundt seg som ikke egentlig er tilstede (dvs. personen hallusinerer)
 • Personen utviser uvanlig stor fascinasjon for dagligdagse gjenstander rundt seg
 • Lattermildhet
 • Forvirring, vanskeligheter med å orientere seg
 • Nervøsitet, vrangforestillinger
 • Sterke humørsvingninger
 • Forsterket innadvendthet eller utadvendthet (avhengig av brukerens personlighet)

Symptomer som kan være tegn på bruk av hallusinogener i nyere tid:

 • Endret atferd og personlighet
 • Gir uttrykk for tanker og ideer som er utypiske for personen
 • Endret sosial omgangskrets
 • Forsterket innadvendthet eller utadvendthet (avhengig av brukerens personlighet)
 • Funn av brukerutstyr, som f.eks. glasspiper

Verdt å vite om tegn og symptomer på bruk:

Enkeltvis behøver ikke disse symptomene indikere noe som helst, men jo flere av disse som er tilstede, desto større grunn til å anta at det kan dreie seg om et inntak av hallusinogener.

Om en person har vrangforestillinger og/eller er ute av stand til å ta vare på seg selv, bør uansett helsepersonell kontaktes.

Det er verdt å bemerke seg at hvilke symptomer som utvises som følge av hallusinogenbruk, er noe som kan variere sterkt fra person til person. Enkelte symptomer kan også være typiske for andre rusmidler enn hallusinogener.

Det kan være nyttig å lese vår guide til hvordan man snakker med noen om deres rusbruk, og våre sider bekymret for noen med et rusproblem?