Virkninger og bivirkninger av LSD, sopp og andre hallusinogene rusmidler

Nedenfor følger en oversikt over mulige virkninger og bivirkninger, som er felles for alle hallusinogener.

Varierende virkning

Vi gjør oppmerksom på at hvilke virkninger som oppleves er noe som kan variere sterkt fra person til person. Det er også normalt å kunne oppleve en svingning mellom disse virkningene i løpet av én enkelt rusepisode, eller fra én rusepisode til en annen. Mengde inntatt stoff vil også kunne ha betydning for hvor intense virkningene og bivirkningene er.

Mulige virkninger

 • Endret bevissthetstilstand og virkelighetsoppfatning
 • Forsterkede sanseinntrykk
 • Sansebedrag/hallusinasjoner
 • Følelser av eufori, velvære og innsikt
 •  Kreative tanker
 •  Endret oppfattelse av tid
 •  Løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser)

Mulige bivirkninger og langtidseffekter

 • Følelser av frykt, panikk, angst o.l.
 • Desorientering og forvirring
 • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner)
 • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk
 • Kvalme, svimmelhet, magesmerter
 • Flashbacks – tilbakevennende, realistiske gjenopplevelser av rusepisoden. Kan forekomme uten forvarsel og i lang tid etter rusepisoden.

Hallusinogener og psykiske problemer

Hallusinogener kan i noen tilfeller utløse psykiske plager i ettertid av rusepisoden. Det kan være vanskelig å forutsi om en person er psykisk parat til å takle en hallusinogen rus (se avsnitt om forholdsregler). Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med hallusinogener, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for bistand.