Veiledende påvisningstider i blod og urin

Veiledende påvisningstider i blod og urin

Vi gjør oppmerksom på at tallene er veiledende, og varierer fra person til person.


 

Etanol (alkohol): I blod: Timer. I urin: Timer- 1 døgn

(Ved CDT-testing kan alkohol i blodet påvises i 2-4 uker, forutsatt langvarig høyt alkoholinntak).

 

Cannabis (THC): I blod: Ca. 12 timer. I urin: Ved enkeltinntak: Opptil 1 uke, ved hyppig og jevnlig bruk: mange uker

 

Kokain: I blod: få timer. I urin: vanligvis 2-4 døgn, opptil 7 døgn

 

Amfetamin/metamfetamin: I blod: 1-2 døgn. I urin: 2-10 døgn

 

Ecstasy/MDMA: I blod: Timer. I urin: 2-4 døgn

 

GHB: I blod: (få) timer. I urin: 1/2 døgn

 

LSD: i blod: uvisst, men antageligvis kort tid. I urin: noen døgn

 

Khat: I blod: 12 timer. I urin: 1 døgn

 

 

Opioider

 

Morfin: I blod: timer. I urin: 1-3 døgn

 

6-monoacetylmorfin (aktivt nedbrytningsprodukt fra inntatt heroin): I blod: timer. I urin: 1/2 døgn

 

Kodein (Paralgin forte, Pinex Forte): I blod: 1 døgn. I urin: 1-3 døgn

 

Etylmorfin (Cosylan): I blod: 1 døgn. I urin: 1-3 døgn

 

Buprenorfin (Temgesic, Subutex, Suboxone): I blod: 1-3 døgn. I urin: 1-2 uker

 

Metadon: I blod: flere døgn. I urin 1-2 uker

 

OxyContin, Oksykodon: I blod: flere dager. I urin: 5-7 døgn

 

 

Benzodiazepiner/ Benzodiazepin-lignende stoffer

 

Diazepam (Valium, Vival, Stesolid): I blod: 1-3 døgn. I urin: 2 uker

 

Oxazepam (Sobril. alopam): I blod 1-2 døgn. I urin: 1-3 døgn

 

Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam): I blod: 1-2 døgn. I urin: 1 uke

 

Nitrazepam (Apodorm, Mogadon): I blod: 1-2 døgn. I urin: 1 uke

 

Klonazepam (rivotril) I blod: flere døgn. I urin: 1 uke

 

Alprazolam (Xanor) I blod: flere døgn. I urin: 1-2 uker

 

Midazolam (Dormicum): I blod: 1 døgn. I urin: 1-3 døgn

 

Zoplikon, Zoplidem (Imovane, Stilnoct): I blod: 1 døgn. I urin: 1-3 døgn

 

Andre medikamenter/rusmidler

 

Metylfenidat (Ritalin, Concerta): I blod: timer. I urin: 1-3 døgn

 

Tramadol/ Nobligan: I blod: uvisst. I urin: 1-3 døgn