Om metadon

Metadon er et opioid som virker smertestillende og som kan gi rus. Det har lignende effekt som heroin men virker lenger og gir mindre rus. Metadon har vært brukt i flere tiår  til legemiddelassistert vedlikeholdsbehandling for heroinavhengige, men også som ren smertemedisin. Metadon brukt riktig som LAR-medisin skal ikke gi rus.

Virkninger og bivirkninger av metadon

Metadon gir rus hos dem som ikke har opparbeidet toleranse for virkestoffet. De som har toleranse, vil ikke oppleve rus dersom stoffet tas i foreskrevne doser.

Akutte virkninger og virketid på metadon

 • Smertestillende
 • Eufori
 • Avslappende
 • Søvnighet (ved større doser)
 • Sløvende (ved større doser)

Virkning av metadon varer vanligvis i ca et døgn.

Bivirkninger av metadon, akutte og på sikt

 • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet
 • Nedsatt reaksjonsevne
 • Svetting

Ved bruk til behandling for opioidavhengighet vil mange mulige bivikninger kunne inntreffe. Hvilke som vil inntreffe er individuelt og dette bør man diskutere med foreskrivende lege og LAR-gruppe. Jo mindre dosen er, jo mindre bivikninger.

 

Tegn og symptomer på bruk av metadon

Mistenker du at noen du kjenner har et problem med metadon?

Symptomer som kan være tegn på (mis)bruk av metadon:

 • Forminskede pupiller, ufokusert blikk, treg reaksjonstid på stimuli
 • Svetting
 • Endring i atferd, rutiner og sosial omgangskrets (ved misbruk)
 • Lite overskudd/energi
 • Svekket hukommelse
 • Uklar eller usammenhengende tale
 • Koordinasjonsvansker, ustøhet
 • Ukritisk atferd
 • Kvalme/oppkast
 • Vektøkning
 • Personen glemmer eller uteblir fra avtaler
 • Funn av små flasker (flytende) eller glass (tabletter)
 • Bevisstløshet, pustestans (ved høye doser)
 • Kløe i ansikt og andre steder på kroppen

Verdt å vite om tegn og symptomer på bruk:

Enkeltvis behøver ikke disse symptomene indikere noe som helst, men jo flere av disse som er til stede, desto større grunn til å anta at det kan dreie seg om bruk/misbruk av metadon eller andre opiater/opioider.

Det er verdt å bemerke seg at hvilke symptomer som utvises som følge av inntatt metadon eller opiater/opioider er noe som kan variere fra person til person. Enkelte symptomer kan også være typiske for andre rusmidler enn metadon eller opiater/opioider.

Det kan være nyttig å lese vår guide til hvordan man snakker med noen om deres rusbruk, og våre sider bekymret for noen med rusmiddel- eller alkoholproblem?

Se også: