Om Subutex og Suboxone

Virkestoffet i Subutex og Suboxone er buprenorfin. Buprenorfin er et syntetisk opioid (oripavinderivat) som blant annet benyttes i legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). Buprenorfin er også kjent under preparatnavnene Temgesic og Norspan.

Subutex er en høydoseformulering av buprenorfin. Lavdose-buprenorfin markedsføres i Norge som Temgesic (sublingiualtabletter) og Norspan (plaster). Suboxone inneholder i tillegg til buprenorfin opioidantagonisten nalokson som ikke tas opp gjennom munnen. Hensikten er å unngå at medikamentet injiseres.

Virkninger og bivirkninger av Subutex og Suboxone

Subutex og Suboxone har mye mindre overdoserisiko enn heroin, metadon, morfin og andre opioider med ellers liknende virkninger. I kombinasjon med andre dempende stoffer som beroligende medikamenter og alkohol, vil overdosefaren øke (men ikke like mye som for heroin, metadon, morfin og andre opioider).

Se også: Overdose på heroin, metadon, brupenorfin og andre opioider

Inntaksmåter og varighet

Subutex og Suboxone gir full virkning ca 60-90 minutter etter inntak dersom det inntas under tungen.
Ved injeksjon av Subutex vil rus inntreffe mye raskere. Injeksjon av Suboxone vil medføre akutt abstinens.
Virkningen av Subutex og Suboxone vedvarer i mange timer, i store doser kan rusen vare i over et halvt døgn, men avta etter noen timer.

Akutte virkninger

Subutex og Suboxone gir rus hos dem som ikke har opparbeidet toleranse for virkestoffet. De som har toleranse, vil ikke oppleve rus dersom stoffet tas i foreskrevne doser. Virkninger kan være:

  • Smertestillende
  • Følelse av velvære/eufori
  • Likegyldighet, trøtthet, sløvhet
  • Små pupiller

Bivirkninger av Subutex og Suboxone, akutte og på sikt

Ved bruk til rusformål

  • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet
  • Nedsatt reaksjonsevne

Ved bruk til behandling for opioidavhengighet vil mange mulige bivikninger kunne inntreffe. Hvilke som vil inntreffe er individuelt og dette bør man diskutere med foreskrivende lege og LAR-gruppe. Jo mindre dosen er, jo mindre bivikninger.

 

Tegn og symptomer på bruk av Subutex og Suboxone

Mistenker du at noen du kjenner har et problem med Subutex og Suboxone?

Symptomer som kan være tegn på bruk av Subutex og Suboxone:

  • Forminskede pupiller, ufokusert blikk, treg reaksjonstid på stimuli
  • Kløe i ansikt og andre steder på kroppen
  • Kvalme/oppkast

Enkelte symptomer kan også være typiske for andre rusmidler enn Subutex og Suboxone.

Verdt å vite om tegn og symptomer på bruk av Subutex og Subuxone:

Tidligere nevnte tegn og symptomer gjelder dersom personen ikke er vant med å bruke Subutex og Suboxone. De som går på faste doser vil ikke fremstå som påvirket.

Enkeltvis behøver ikke disse symptomene indikere noe som helst, men jo flere av disse som er tilstede, desto større grunn til å anta at det kan dreie seg om bruk av Subutex, Suboxone eller andre opiater/opioider.

Det er verdt å bemerke seg at hvilke symptomer som utvises er noe som kan variere fra person til person.

Hvis du er bekymret for at noen du kjenner misbruker Subutex eller Subuxone kan det være nyttig å lese vår guide til hvordan man snakker med noen om deres rusbruk, og våre sider bekymret for noen med rusmiddel- eller alkoholproblem?

Se også: