Rus, førerkort og bilkjøring

Vi i RUStelefonen mottar mange henvendelser om regelverk ved bruk av legemidler og rusmidler i forbindelse med bilkjøring og førerkort. Dette er et omfattende emne, og her forsøker vi å samle den viktigste informasjonen.

De mest vanlige spørsmålene går på 1) bryter jeg vegtrafikklovens bestemmelser om kjøring i ruspåvirket tilstand? og 2) fyller jeg helsekravene til førerkort? Husk at dette er to forskjellige spørsmål. Det kan godt hende du ikke fyller helsekravene til førerkort selv om du aldri har brutt vegtrafikkloven. Det kan også hende at du har brutt vegtrafikkloven men fortsatt fyller helsekravene til førerkort. Vær oppmerksom på dette når du leter etter svar på ditt spørsmål.

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål her, er du velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene, eller benytte vår spørsmål og svar-tjeneste. Generelt vil vi oppfordre til å snakke med legen din om bilkjøring før du ev. kontakter oss.

I oktober 2016 ble lovverket som omhandler førerkort revidert og oppdatert, og fastlegene fikk et utvidet ansvarsområde. Følgende artikler er i stor grad en gjengivelse av Førerkortveilederens avsnitt om legemidler og rusmidler, Vegtrafikkloven kap. IV, § 22, samt Førerkortforskriften vedlegg 1, kap. 14, § 35-37. Se disse for utfyllende informasjon.

For øvrig vil regelverket kunne endre seg før vi rekker å oppdatere dette på våre hjemmesider. Vi anbefaler derfor å dobbeltsjekke med lege og/eller lovverk for mest mulig korrekt og oppdatert informasjon.

HER KAN DU FINNE INFORMASJON OM:

1. Legemidler og bilkjøring

2. Rusmidler og bilkjøring

3. Trafikkontroll