Benzodiazepiner og russefeiring

Benzodiazepiner er en gruppe angstempende og beroligende legemidler, som kan misbrukes for å gi rusvirkning. Disse legemidlene har en sløvende effekt. Valium, Vival, Sobril, Stesolid, Xanor og Rivotril er eksempler på noen vanlige benzodiazepiner.

Benzodiazepiner er sjeldent giftige når de tas alene, men i kombinasjon med andre rusmidler vil risikoen for overdosesymptomer kunne øke betraktelig. Derfor: aldri innta benzodiazepiner i kombinasjon med andre rusmidler, og særlig ikke andre rusmidler som også har en sløvende virkning.

Vi gjør også oppmerksom på at benzodiazepiner potensielt kan være svært vanedannende.

I Felleskatalogen kan du lese om de ulike benzodiazepinene, og bl.a. finne informasjon om omtrentlig virketid, tid før virkningen inntreffer og lignende. Se også våre faktasider om benzodiazepiner.

Les om

Alkohol og russefeiring

Cannabis og russefeiring

MDMA/Ecstasy og russefeiring

LSD, fleinsopp og russefeiring

Syntetiske rusmidler og russefeiring

 

Les også: