Russetid og rus

I løpet av russefeiringen er det mange som bruker rusmidler. Her har vi samlet litt informasjon om de vanligste rusmidlene blant russen, og hva som er viktig å vite om dem.

For utfyllende informasjon om disse og andre rusmidler, se våre faktasider om rusmidler.

Denne guiden er ikke ment som en oppfordring til å bruke rusmidler, men som et skadeforebyggende tiltak. Skal en først ruse seg, er det viktig å gjøre det på tryggest mulig vis. Guiden retter seg først og fremst mot brukere som har lite eller ingen erfaring med rusmidler, men mer erfarne brukere kan også ha nytte av å lese gjennom den.

Generelt om bruk av rusmidler:

  • Husk at du fort kan bli dårlig hvis du blander rusmidler eller overdriver bruken
  • Innta aldri noen du ikke vet hva inneholder. Hvis du har bestemt deg for å prøve rusmidler av usikkert opphav, informer noen i følget om det. Det er mulig å bestille test kits via nett, for å sjekke at stoffet faktisk inneholder hva det er ment å inneholde. Det kan tenkes at slike test kits også er tilgjengelige på området der russetreffet holdes.
  • Noen rusmidler og noen blandinger kan gi overdose! Vit hvilke stoffer det er snakk om og hold deg unna dem.
  • Vær oppmerksom som på at noen rusmidler trenger tid før de gir noen virkninger. Vær tålmodig og ikke ta mer før det har gått noen timer, slik kan du unngå overdose.
  • Ha jevnt mat og drikke inntak, det gjør at du reduserer risiko for å bli syk, samt at det kan øke toleransen for rus

NB! Vær forsiktig med å blande rusmidler, og aldri innta et stoff du ikke vet sikkert hva er!
Vi fraråder spesielt bruk av GHB da dette er et stoff som kan få fatale følger, og som er umulig å dosere sikkert.

 

Les om

Alkohol og russefeiring

Cannabis og russefeiring

MDMA/Ecstasy og russefeiring

LSD, fleinsopp og russefeiring

Syntetiske rusmidler og russefeiring

Benzodiazepiner og russefeiring

 

Les også: