Alkoholabstinenser

Alvorlighetsgraden av alkoholabstinens kan variere fra milde symptomer som lette søvnforstyrrelser og mild angst til svært alvorlig og livstruende symptomer.

Alvorlige abstinenssymptomer inkluderer delir, særlig visuelle hallusinasjoner i alvorlige tilfeller og kramper (som kan føre til død).

Alvorlighetsgraden av alkoholabstinens avhenger av forskjellige faktorer, inkludert alder, genetikk, og viktigst, grad av alkoholinntak og hvor lenge den enkelte har vært misbruker av alkohol og antall tidligere avrusninger.

Dersom du drikker ofte og mye, bør du vurdere om du skal be om avrusning på institusjon eller – hvis du ikke ønsker det – snakke med din lege om medikamentell behandling for abstinenssymptomer.