Tilbakefall på alkohol

Tilbakefall (eller sprekk) er ikke uvanlig når du slutter med et rusmiddel.

Noe av det aller viktigste er derfor å ha en god strategi for hva du skal gjøre dersom du har en enkelt sprekk (ett eller noen få rusinntak) eller et mer omfattende tilbakefall. Dette er en del av forberedelsene, og handler om å vite på forhånd hvem du skal kontakte dersom du har et feilskjær.

Når du forbereder deg til å slutte, tenk gjennom hvem du kan si fra til og kontakte dersom du skulle ende med en sprekk eller et tilbakefall.

Når du skal slutte er det derfor viktig på forhånd å tenke gjennom hvilke situasjoner og mennesker du bør holde deg unna, eller ev hvilke situasjoner du skal velge å drikke i. Bruk da tips for moderasjon som beskrevet over.