Tilbakefall på amfetamin

Tilbakefall (eller sprekk) er ikke uvanlig når du slutter med et rusmiddel. Noe av det aller viktigste er derfor å ha en god strategi for hva du skal gjøre dersom du har en enkelt sprekk (ett eller noen få rusinntak) eller et mer omfattende tilbakefall. Dette er en del av forberedelsene, og handler om å vite på forhånd hvem du skal kontakte dersom du har et feilskjær.

Når du forbereder deg til å slutte, tenk gjennom hvem du kan si fra til og kontakte dersom du skulle ende med en sprekk eller et tilbakefall.

Alkohol – sprekk og tilbakefall

Vær oppmerksom på at når det gjelder bruk av alkohol er det veldig ofte en stor risikofaktor for å sprekke, og dermed risikere tilbakefall, på amfetamin. Dersom du skal drikke alkohol etter at du har sluttet med amfetamin, bør du derfor være veldig sikker på at du befinner deg i en situasjon der amfetamin ikke er tilgjengelig og at du er sammen med mennesker som ikke bruker amfetamin i forbindelse med fester eller annen alkoholpåvirkning.