Abstinenser – benzodiazepiner

Absitinenser etter benzodiazepin-bruk kan vær svært ubehgaelige/vonde både fysisk og psykisk; de kan være svært langvarige (månedsvis); og de kan være tildels meget farlige.

Dersom du har brukt benzodiazepiner i lengre tid, bør du være klar over at det er svært risikabelt å bare slutte uten nedtrapping og adekvat helsehjelp. Snakk med lege om dette før du gjør drastiske tiltak.