Tilbakefall på benzodiazepiner

Tilbakefall (eller sprekk) er ikke uvanlig når du slutter med et rusmiddel. Noe av det aller viktigste er derfor å ha en god strategi for hva du skal gjøre dersom du har en enkelt sprekk eller et mer omfattende tilbakefall.

Dette er en del av forberedelsene, og handler om å vite på forhånd hvem du skal kontakte dersom du har et feilskjær.

Når du skal slutte er det derfor viktig på forhånd å tenke gjennom hvilke situasjoner og mennesker du bør holde deg unna.