Trenger jeg hjelp til å slutte med benzodiazepiner?

Trenger jeg noe hjelp/veiledning/samtaler?

Din lege kan hjelpe deg med å sette opp en plan for nedtrapping. Skal du ha hjelp i det offentlige hjelpeapparatet, trenger du henvisning. Dette får du enklest ved å snakke med din fastlege. Forbered deg på hva du ev. ønsker å ta opp med legen.

Vær oppmerksom på at legen har opplysningsplikt som går på helsekrav til førerkort ved bruk av rusgivende medikamenter, dersom du har lappen. Les mer om det i vår artikkel om rus, bilkjøring og førerkort.