Bør jeg trappe ned? – cannabis

Det korte svaret på dette er nei. Cannabis er ikke et stoff som fører til så store abstinenser at nedtrapping er nødvendig. Enten du ønsker å slutte helt eller vil redusere bruken, kan du endre på dette fra den ene dagen til den neste. Det avhenger først og fremst av at du legger forholdene til rette (planlegger og forbereder deg) før du foretar endringen.