Tilbakefall på cannabis

Tilbakefall (eller sprekk) er ikke uvanlig når du slutter med et rusmiddel. Noe av det aller viktigste er derfor å ha en god strategi for hva du skal gjøre dersom du har en enkelt sprekk eller et mer omfattende tilbakefall. Dette er en del av forberedelsene, og handler om å vite på forhånd hvem du skal kontakte dersom du har et feilskjær.

Risikoen for å sprekke øker drastisk ved bruk av alkohol. Når du skal slutte er det derfor viktig på forhånd å tenke gjennom hvilke situasjoner du (ikke) kan drikke i. Hvis du tror du kommer til å befinne deg i en situasjon der det er lett å få tak i cannabis, bør du enten unngå situasjonen eller holde deg edru.