Hjelp til å slutte med opioider

I det følgende bruker vi «opioider» som en fellesbetegnelse på alle naturlige opiater, halvsyntetiske opioider og helsyntetiske opioider, dvs. stoffer/preparater/rusmidler/medikamenter som virker som enten fulle eller partielle agonister på opioidreseptorene i hjernen.

For en nærmere beskrivelse av de ulike kategorier opioider, les denne artikkelen.

Denne siden er ment å skulle gi deg konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med opioider. Dersom du har brukt opioider gjentatte ganger over tid, trenger du avrusning og kanskje mer langvarig og omfattende hjelp av en eller annen art.

Det finnes ikke så veldig mange «rekreasjons-» eller festbrukere av opioider. Noen bruker opioider rekreasjonelt, men det er her meget stor risiko for å bli «hekta» – og dermed vanskelig å slutte uten store problemer. Er du i kategorien «rekreasjonell» bruker, bør du – dersom du ønsker å unngå et avhengighetsproblem – søke å finne andre måter å gjøre det på.

Dersom du har utviklet et avhengighetsproblem etter smertebehandling eller annen medikamentell bruk av opioider, og ønsker å slutte, bør du snakke med den legen eller sykehuset/institusjonen du har fått legemiddelet av.

Mer om å slutte med opioider:

Mer om opioider:

Les også: