Hjelp til å slutte med GHB, GBL OG 1,4-BD

I det følgende bruker vi betegnelsen «GHB» som samlebetegnelse for GHB, GBL, 1,4-BD og liknende stoffer.

Denne siden er ment å skulle gi deg konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med GHB. Dersom du har hatt et høyt forbruk over tid, trenger du trolig mer langvarig og omfattende hjelp enn dersom du bruker GHB en gang i blant.

For mange «rekreasjons-» eller festbrukere av GHB er alkohol en vesentlig utløsende årsak til bruken. Sagt på en annen måte: for mange er det slik at dersom de ikke drikker, tar de ikke GHB. Derfor kan det hende det å gjøre noe med alkoholbruken din automatisk vil gjøre noe med amfetmainbruken. Du vet selv hvordan det er for din del, og kan tilpasse hva du gjør ut fra egen situasjon.

Rådene under er veldig generelle og ikke alt gjelder alle. Bruk det du føler kan passe for deg.