Ibux

Vi er ikke helsepersonell. Det vi skriver om legemidler er ikke helsefaglig veiledning, men generell informasjon

Reseptbelagte legemidler skal alltid brukes på den måten legen har foreskrevet dem.

Vi er ikke en akutt-tjeneste. Ved behov for medisinsk nødhjelp eller ved forgiftning, ring 113 eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Disse tjenestene er alltid åpne!

Hvis du ber 113 eller Giftinformasjonen om hjelp, vil de ikke kjefte på deg eller straffe deg! De er der for å redde deg.

Det bør utvises forsiktighet med administrering til barn – ikke overstig angitt dosering fra legen.

 

Ibux  skal alltid brukes på den måten legen har foreskrevet dem eller som beskrevet på pakningsvedlegget

Ibux er smertestillende legemiddel. Det er ikke kjent at Ibux gir ruseffekt. Men dersom du bruker dem mye over tid, kan du oppleve psykisk avhengighet. Du kan også føle at du blir dårlig når du ikke har tatt Ibux. Den smertestillende effekten av Ibux blir dårligere jo oftere og mer du bruker.

Ibux

Virkestoffet i Ibux heter ibuprofen. Det finnes andre legemidler (både norske og utenlandske) som inneholder ibuprofen. Disse kan inneholde flere virkestoffer enn bare ibuprofen.

Ibux og forgiftning

Doser over 5-6 gram Ibux (14-16 piller) kan gi risiko for forgiftning hvis du har problemer med nyrene. Doser over 8 gram kan potensielt gi forgiftning for alle.

Det er økt risiko for å bli forgiftet dersom du har nyresykdom, hjertesykdom, lavt blodtrykk eller forminsket blodvolum (hypovolemi).

Hvis du har tatt for mye Ibux vil symptomer vanligvis vises innen 4 timer. Her er noen symptomer:

  • Kvalme, oppkast, eller magesmerter
  • Trøtthet, sløvhet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn, øresus
  • Hurtig puls
  • Vondt i magen eller nyrene (nede på ryggen)
  • Kramper

Merker du noen av disse symptomene, oppsøk øyeblikkelig helsehjelp (se øverst på denne siden)!