Jeg jobber med barn eller ungdom

«Det er ikke meningen at et rusproblem bare skal være
Skolen sitt problem. Men det er heller ikke meningen at
et rusproblem ikke skal være skolen sitt problem. Skolen
har kvaliteter og kompetanse som kan motvirke en videre
utvikling av en ruskarriere».[1]

 

Å eksperimentere litt med rusmidler er for mange en del av ungdomstiden. Dette er vanlig og ikke nødvendigvis en grunn til alvorlig bekymring. Av og til kan eksperimenteringen gå over i mer alvorlig rusadferd. Akkurat når det begynner å bli grunn for bekymring, er av og til vanskelig å vite. Derfor er det viktig at det finnes noen på skolen som har kompetanse i dette, og som også har tid til å bruke ørene og øynene for slike problemstillinger.

 

Forebygging er et viktig tema på skolene. Håndtering av bekymringsfull rusbruk bør være et like viktig tema.

 

Du kan lese mer om rushåndtering i skolen i denne veilederen.

[1] 3Bøe, B. (2004): Kjentmann. Håndbok for skolefolk som møter elever med rusproblem. Stiftelsen Bergensklinikkene.

Les videre: