Jeg jobber med ungdom – Hvem kan jeg snakke med?

Undersøk om det finnes noen på din arbeidsplass som har kompetanse på ungdom og rus. Diskuter situasjonen med vedkommende, eller eventuelt andre relevante kollegaer og leder. Diskuter om det er nødvendig å snakke med ungdommens foresatte.

Undersøk hvilke tiltak som finnes i kommunen. Her er forslag til instanser du kan/bør vurdere å kontakte:

  • Barnevernet
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • Politiet
  • Kjentmann
  • Kommunehelsetjenesten
  • Helsestasjon for ungdom
  • Helsesøster
  • Utekontakten
  • NAV sosial (ruskonsulent)

Les videre: