Jeg jobber med ungdom – Hvordan motivere?

Hvordan kan du motivere eleven til å slutte å ruse seg?  Ulike fagpersoner skal her fylle ulike roller. Vurder situasjonen helhetlig, og tilkall nødvendige instanser. Kanskje er det naturlig at noen jobber med skolemotivasjon, mens andre jobber med rusproblematikken. Vær klar over din egen rolle og egne begrensninger, både ovenfor deg selv og eleven.

Les videre: