Jeg er kollega med en som ruser seg

Mange rusavhengige klarer å holde fasaden til det siste på en arbeidsplass: mens det private livet er i ferd med å gå i stykker, dukker den ansatte opp tilsynelatende like opplagt på arbeid hver dag. Arbeidsplassen kan ha en viktig rolle i tilfriskningen hos en rusavhengig medarbeider.  Å ta tak i problemet og å tørre å spørre og vise bekymring, er et viktig første skritt.

Les videre: