Min forelder misbruker alkohol eller andre rusmidler

Å ha en rusavhengig forelder er vanskelig, også når du er voksen. Er du voksen og har vokst opp med rusavhengige foreldre, har du kanskje andre behov enn deg som i voksen alder opplever at en forelder i nyere tid har utviklet rusproblemer.

I de siste årene har rusproblemer hos eldre fått økt fokus i forskningen. Dette er ikke uten en grunn.  Spesielt ser en at alkoholkonsumet hos eldre (kvinner) har økt betraktelig. Legemiddelmisbruk er også noe som ofte forekommer hos eldre.

Les videre: