Voksent barn av rusmisbruker – Hva kan hjelpe?

Er du bekymret for at en av dine foreldre er i ferd med å utvikle eller har et rusproblem, er det en bekymring du bør ta på alvor.

Å ta opp en slik bekymring med den det gjelder, kan være vanskelig. Rusbruk er et sensitivt tema, og det er en sjanse for at den det gjelder reagerer negativt. Likevel bør du ta opp bekymringen med den du bekymrer deg for, så langt det er mulig og du føler at det er trygt. Å vise at du er bekymret, er en fin inngang til en samtale om vedkommendes rusbruk.

Les videre: