Voksent barn av rusmisbruker – Hvordan motivere?

Hvis rusbrukeren ikke ønsker å slutte, er det mange pårørende som lurer på hvordan de skal få personen til å slutte. Mange er usikre på hvordan de skal få dette til, og faktum er at det kan være en vanskelig jobb for deg – som ikke engang egentlig er din jobb. Men du kan forsøke å motivere personen til selv å ville slutte.

Det kan være vanskelig å motivere en som bruker rusmidler til å slutte. Det er som oftest veldig viktig at den det gjelder er motivert selv. Motivasjonen må ikke være stor, og den må ikke være til stede hele tiden – det er den sjelden, men den bør være til stede.

Om du har mulighet til det, overskudd til det og kommer i posisjon til det, kan du i samtaler med vedkommende forøke å hjelpe personen til selv å finne motivasjon til å slutte med rusmidler.

Bevisstgjøring

Å snakke med personen om rusvanene hans/hennes, er en god start. La personen selv sette ord på sitt forhold til rusen.

 • Hva slags rusmidler bruker du
 • Når startet du med det
 • Hvor ofte bruker du
 • Hvordan opplever du rusen
 • Hvordan opplever du å ikke være ruset
 • Hva hjelper rusmiddelet deg med

Ambivalensutforskning

 • Hva er positivt med å ruse seg
 • Hva er negativt ved å ruse seg
 • Hva er positivt ved å slutte å ruse seg
 • Hva er negativt ved å slutte å ruse seg

Veien videre

Det er fint om du som pårørende har konkrete råd til personen om hen ønsker å få hjelp/snakke med noen. Du kan undersøke.

 • Hvem kan hjelpe
 • Hva kan du gjøre
 • Hva skal personen selv gjøre

 

Viktig!

Som pårørende er det viktig å kjenne sin begrensing. Både når det gjelder hvor mye du makter å ta på deg, men også hvor mye du kan gjøre fra eller til. Vær konkret i hva du kan bidra med, og hvor grensene dine går. Du skal ikke ta på deg ansvar som personen selv bør ha, og heller ikke ansvar som helsetjenesten tilbyr.

Les videre: