Voksent barn av rusbruker- Kartlegge og konfrontere

Har du mistanke om eller oppdaget at din forelder har et rusproblem, bør du ta det opp med vedkommende. Det er ikke nødvendig at den første samtalen, enten du kaller den bekymringsamtale eller konfrontasjon, er veldig omfattende. Å få temaet opp og løftet frem, bør være målet. Å finne en løsning i løpet av en samtale, er for ambisiøst. Å forvente en erkjennelse om rusproblemer, er også ambisiøst. Tenk gjennom hva du ønsker å oppnå ved å snakke med vedkommende, og sett deg et mål med samtalen.

Det kan være lurt at du har noen konkrete hendelser du kan ta opp. Vær direkte, men ikke konfronterende. På denne måten blir samtalen mer håndfast.

Det kan også være lurt at du har noen konkrete tips til hvor dere kan søke hjelp. Å oppfordre forelderen din til å oppsøke legen sin, er et eksempel på en konkret plan. Å avtale en ny samtale kort tid etter den første samtalen, kan også være lurt. På denne måten får vedkommende litt tid på seg til å fordøye inntrykk og tenkt over hva hen vil.

Les videre: