Hvordan komme i kontakt med hjelpeapparatet?

Hvordan komme i kontakt med hjelpeapparatet? For innleggelse/behandling kreves skriftlig henvisning fra lege eller NAV sosial. Dette gjelder alle helsetjenester i det offentlige (spesialisthelsetjenesten og kommunale tilbud). Du og legen/NAV bestemmer hvor du skal søkes inn. Dette baseres blant annet på ditt behov, ventetid og lokalitet. Henvisningen sendes av legen/NAV til den regionale vurderingsinstansen/behandlingssted. Bestemmelsen … Fortsett å lese Hvordan komme i kontakt med hjelpeapparatet?