Korona og rus

Mange med rusproblemer har også andre helseproblemer. Det betyr at du kan være risikogruppa for å bli alvorlig syk dersom du blir smittet av viruset. Ustabil eller dårlig bosituasjon og deling av brukerutstyr er andre eksempler på faktorer som kan gjøre deg ekstra sårbar for smitte.

I forbindelse med korona-utbruddet har det kommet flere anbefalinger og råd til mennesker som ruser seg. Her har vi samlet relevant informasjon om rus og korona: