Muskatnøtt

Her finner du informasjon om virkninger og bivirkninger ved inntak av muskatnøtt som rusmiddel. Se også generell informasjon om hallusinogene rusmidler.

RUStelefonen er ikke helsepersonell og gir ikke medisinfaglige råd. Ved mistanke om forgiftning eller overdose, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. De har medisinsk kompetanse og erfaring med akutte forgiftninger.

  • Døgnåpen Giftinformasjon: 22 59 13 00
  • Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Hva er muskatnøtt?

Muskat eller muskatnøtt (Myristica fragrans), kommer fra muskattreet, som er en art i muskatnøttslekten. Myristicin og elemicin er de viktigste virkestoffene i muskatnøtt.

Virkninger og bivirkninger

Muskatnøtt kan ha visse hallusinogene effekter ved større inntak. Virkningen er avhengig av antall nøtter som er spist, andre rus- eller legemidler inntatt, individuell sårbarhet osv. Ruseffektene er vanligvis mest uttalte fra 2-7 timer etter inntak, men kan vedvare lengre. Muskat regnes ikke som avhengighetsskapende, og det er lite utbredt som rusmiddel.

Reaksjonene som kommer etter spising av muskat varierer fra person til person. Brukere rapporterer en lettere hallusinogen rus, men også om svimmelhet og forvirring, uro eller panikkangst. Mange opplever at virkningen kan være vanskelig å kontrollere. Fysiske virkninger er kvalme munntørrhet, økt hjerterytme, forstoppelse og vanskeligheter med vannlating.

En rusgivende dose muskat er mer akutt giftig for kroppen din enn for eksempel LSD eller fleinsopp.

Symptomer ved forgiftning med muskatnøtt

1-3 hele nøtter kan gi symptomer, mens 4-5 nøtter kan gi mer alvorlige effekter. Symptomer på forgiftning kan inntre flere timer etter inntak. Noen av symptomene kan vedvare i opp til tre døgn.

  • Opprømthet
  • Forvirring og unormal oppførsel
  • Sterk uro
  • Angst (dødsangst)
  • Kraftig hjerteklapp/hjertebank
  • Brystsmerter
  • Økt blodtrykk eller blodtrykksfall
  • Magesmerter og oppkast

Behandling ved forgiftning med muskatnøtt

Inntak av muskatnøtt kan være farlig og kan kreve behandling på sykehus. Helsevesen behandler symptomatisk, for eksempel ved beroligende legemidler, kull og ventrikkelskylling.

Kilder