Om heroin

Heroin er et halvsyntetisk opioid, les mer om opioider. Heroin er vanedannende. Det ble tidligere brukt som smertestillende medikament, men er i dag klassifisert som et illegalt rusmiddel (narkotika) i Norge.

Virkninger og bivirkninger av heroin

Heroin har en smertestillende virkning, men for mennesker som ikke har smerter, vil følelsen av rus og velvære være mest fremtredende.

Akutte virkninger og varighet av rusen

Heroinrusen inntrer omtrent umiddelbart ved injisering, og varer i noen timer. Typiske virkninger er:

  • Smertestillende
  • Følelse av velvære/eufori
  • Likegyldighet, trøtthet
  • Små pupiller

Bivirkninger av heroin, akutte og på sikt

  • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet
  • Nedsatt reaksjonsevne
  • Nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse etter langvarig bruk
  • Risiko for hepatitt, HIV og infeksjoner som følge av sprøytebruk
  • Risiko for respirasjonsdepresjon og død ved overdoseringer

Mer om heroin:

Se også: