Om morfin

Morfin har en smertestillende virkning, men for mennesker som ikke har smerter, vil følelsen av rus og velvære være mest fremtredende. Morfin brukes som smertestillende medikament i Norge og er reseptbelagt.

Akutte virkninger og varighet av morfin

Virkningen av morfin inntreffer umiddelbart ved injisering, og etter ca 30 min ved spising. Effekten varer i noen timer. Typiske virkninger er:

  • Smertestillende
  • Følelse av velvære/eufori
  • Likegyldighet, trøtthet
  • Små pupiller

Bivirkninger av morfin, akutte og på sikt

  • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet
  • Nedsatt reaksjonsevne
  • Nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse etter langvarig bruk
  • Risiko for hepatitt, HIV og infeksjoner ved sprøytebruk
  • Risiko for respirasjonsdepresjon og død ved overdoseringer

Mer om morfin:

Se også: