Smart drugs

Smart drugs er en samlebetegnelse på legemidler og andre stoffer som kan ha en mentalt prestasjonsfremmende effekt. Dette kan f.eks. være narkotiske og/eller reseptbelagte medisiner mot ADHD eller narkolepsi (sykelig søvnighet). Smart drugs er også kjent under navn som «puggedop» eller «nootropics/nootropika».

Felles for disse er at de virker oppkvikkende og gir en følelse av økt våkenhet, en følelse av økt konsentrasjon, og følelsen av å kunne jobbe lengre (f.eks. med skolearbeid/studier) uten å bli trøtt. Samtidig er det mange som opplever bivirkninger som ødelegger de prestasjonsfremmende egenskapene.

Det finnes mange smart drugs, men vi har samlet noen faktasider om de vanligste:

Modafinil (Modiodal)
– Metylfenidat (Ritalin, Concerta, Equasym, Delmosart, Medikinet)
Lisdeksamfetamin (Aduvanz, Elvanse, Vyvanse)
Deksamfetamin (Attentin, Metamina)