Sovemedisiner

Vi er ikke helsepersonell. Det vi skriver om legemidler er ikke helsefaglig veiledning, men generell informasjon

Reseptbelagte legemidler skal alltid brukes på den måten legen har foreskrevet dem.

Vi er ikke en akutt-tjeneste. Ved behov for medisinsk nødhjelp eller ved forgiftning, ring 113 eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Disse tjenestene er alltid åpne!

Hvis du ber 113 eller Giftinformasjonen om hjelp, vil de ikke kjefte på deg eller straffe deg! De er der for å redde deg.

Det bør utvises forsiktighet med administrering til barn – ikke overstig angitt dosering fra legen.

Det er flere forskjellige legemidler som virker søvnfremkallende. Vi omtaler kort noen av typene her: