Hva skjer etter at tvangsbehandlingen er ferdig?

Mange behandlingssteder arbeider aktivt med pasientens videre plan under oppholdet. Men hva som faktisk vil skje, er individuelt. Dette kommer an på hva pasienten ønsker selv, samt situasjonen og omstendighetene generelt. Det finnes en rekke typer ettervern – pasienten kan selv snakke med behandlingsstedet og/eller sin fastlege ved ønske om dette.

Dersom det fremdeles er behov for tvangsbehandling, må det fattes et nytt vedtak.

Det kan være lurt å kontakte kommunen og melde fra om et eventuelt behov for ettervern allerede ved innleggelse, slik at kommunen kan sette igang arbeidet med å skaffe dette. Det er lurt å være tidlig ute, da dette noen ganger kan ta litt tid.

Mer om tvang:

Nyttige lenker om tvang: