Hva er misbruk og avhengighet?

Denne rapporten fra SIRUS handler om misbruk og avhengighet av alkohol, narkotika og til dels spill og røyking.

Her diskuterer en gruppe SIRUS-forskere om hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, hvordan oppfatninger av misbruk har endret seg over tid og hvordan man gjennom ulike metoder kan beregne antall misbrukere.

Du kan lese rapporten her:

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Tilbake til skolesider