Hva er narkotika?

Ordet narkotika kommer fra det greske ordet «narke» som betyr bedøvelse. Narkotiske midler er opprinnelig stoffer som virker bedøvende, sløvende og smertestillende.

En definisjon på hva narkotika er at det er rusmidler som er oppført på narkotikalisten. Det er  myndighetene (ved Statens legemiddelverk) som til en hver tid definerer hvilke stoffer som regnes som narkotika.

Myndighetene følger også en del internasjonale overenskomster om hvilke stoffer som skal defineres som ulovlige. Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika.

To konvensjoner definerer hva som skal kjennetegnes som narkotika; 1) Narkotikakonvensjonen av 1961 og 2) Pskykotropkonvensjonen av 1971 som omfatter planter og stoff utviklet fra dette, og syntetiske stoff. Norge har ratifisert disse konvensjonene.

Alkohol er ikke regnet som narkotika, siden det er lovlig omsatt i Norge. Likevel er alkohol  et rusmiddel som kan være like skadelig eller mer skadelig enn narkotika.

Grovt sett kan man dele de ulike stoffene inn i tre grupper ut i fra hva slags virkning de har; Dempende, stimulerende og hallusinogene, men ikke alle stoffer passer inn i disse tre gruppene.

Les mer: Politiet | Store norske leksikon | Forskrift om narkotika m.v. (Narkotikalisten) | Helsedirektoratet

Tilbake til skolesider