Hvilket rusmiddel er farligst?

Det er tilnærmet umulig å svare på hva slags rusmiddel som er farligst. Det kommer an på så mange faktorer, og det kommer an på hva vi mener med «farligst». 

Helseskader (andel dødsfall, sykdommer og skader som skyldes de ulike rusmidlene), belastninger for helsevesenet, sosiale problemer, kriminalitet og effekten rusbruk har på pårørende er alle konsekvenser av rusmisbruk, og hva som er «farligst» av disse er vanskelig å definere.

En annen måte å stille spørsmålet på, er ved å spørre «Er det alkohol, narkotika eller tobakk som fører til de største problemene?»

En forskergruppe fra England har stilt nettopp dette spørsmålet. De har prøvd å svare på dette, og deriblant også rangert ulike substanser etter hvor skadelige de er (Nutt et. al 2010.)

Rangeringen baserer seg på både skader for den enkelte bruker og skader for andre. Samlet sett kommer alkohol ut som mest skadelig, fulgt av heroin og crack (en form for kokain).

Ser man derimot på hvilke skader som oppstår på individnivå, er det nok heroin, crack og metamfetamin som er de mest skadelige/farlig.

Du kan lese et sammendrag av forskningen og resultatene i denne artikkelen fra forskning.no.

Tilbake til skolesider