Hvordan påvirker rusmidler samfunnet?

For å si noe om det, kan man man først tenke: hva er rusmidler? Det er mange ulike meninger om det, og man kan diskutere hva det egentlig betyr. (Bare det spørsmålet kunne blitt en skoleoppgave.) Men ofte, når vi snakker om rusmidler, mener vi enten alkohol eller narkotika. Narkotika er alle de stoffene som står på narkotikalisten.

Vi bruker gjerne ordet ‘narkotika’ i betydningen «rusmidler som ikke er alkohol«. Det høres jo enkelt og greit ut, men det er det ikke. Mange stoffer som står på narkotikalisten er også legemidler. Eksempler på det er morfin, benzodiazepiner, amfetamin og metylfenidat (Ritalin og Concerta), cannabis/THC (Sativex,), for å nevne noen.

Så, når du spør hvordan rusmidler påvirker samfunnet, viser det seg at svaret avhenger veldig av hva man mener med spørsmålet. Hva betyr «rusmidler», hvem er «samfunnet», og hva mener vi med «påvirker»? (Det kan også være en oppgave; det kalles en «meta-oppgave», altså en «oppgave om oppgaven».)

Man kan uansett si at rusmidler både har en negativ og en positiv virkning på samfunnet. Den positive er f.eks. at det kan hjelpe de som har behov for legemidler, behandling og helsehjelp. Det kan nok i noen tilfeller også være til hjelp for rekreasjon og mentalt velvære.

Den negative siden er at det koster – rusmidler har både fysiske, økonomiske og mentale omkostninger. Alle typer rusmidler er (mer eller mindre) avhengighetsskapende. De er skadelige å bruke, i alle fall over tid.

Alle rusmidler (også alkohol som er et lovlig rusmiddel) har det til felles at hvis man bruker det jevnlig/over tid blir man avhengig, og risikerer vesentlige helseproblemer. Og dette koster samfunnet på mange måter. Det kunne være en oppgave.

Mange rusmidler/typer narkotika kan være skadelige bare man prøver det, f.eks. kan man få akutte psykiske skader (f.eks. ved bruk av LSD eller cannabis), overdoser (f.eks. pga. heroin), og andre alvorlige ting. Men selv om narkotika har veldig mange negative påvirkninger på samfunnet og individet, er det ingen tvil om at alkohol er det rusmiddelet som koster samfunnet mest, både økonomisk og når det gjelder folkehelse.

Alle slike konsekvenser av rusbruk påvirker samfunnet i form av helseskader, økonomiske utgifter, ulykker og dødsfall, sorg og bekymring osv. Dette er også en interessant diskusjon for en oppgave, eller dere kan snakke om det i gruppa/klassen.