Hvordan påvirker rusmidler kroppen?

Det er veldig forskjellig hvordan de ulike rusmidlene påvirker kroppen så her vil vi kun nevne det mest generelle. For mer grundig informasjon av hvert enkelt rusmiddel anbefaler vi deg å lese våre faktasider.

Rusmidler og hjernen

Inntak av rusmidler gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. En blir mer impulsiv og evnen til å gjøre en kritisk vurdering avtar. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til avhengighet.

Alle rusmidler påvirker belønningssenteret; det såkalte mesolimbiske området i hjernen. Det er denne påvirkningen som gjør at rusmidler gir en umiddelbar velværefølelse. I tillegg kan rusgivende stoffer påvirke andre områder i hjernen. Ved hjelp av avanserte metoder som tar bilder av hjernen mens forsøkspersoner inntar et rusmiddel får forskere informasjon om hvordan rusmidler virker på hjernen.

Etter gjentatt rusmiddelbruk kan rusbrukeren oppleve at rusvirkningene avtar. Dette kalles toleranse og skyldes blant annet at hjernecellene tilpasser seg rusvirkningen, og at ”hvileaktiviteten” i hjernecellene senkes.

Dette kan igjen føre til at naturlige, positive hverdagsopplevelser ikke lenger gir like positive følelser som de ga før vedkommende startet med å bruke rusmidler. Rusmiddelbrukeren kan dermed få vanskeligheter med å føle naturlig glede.

Ønsket om å komme ut av det lave stemningsleiet og føle glede, kan gjøre at rusmidler inntas på nytt. Dermed forsterkes risikoen for avhengighet. Også dette kan det være viktig å ta hensyn til ved rehabilitering.

Les mer her: Avhengighet – faktaark

Rusmidler og  kroppen forøvrig

Rusmidler har også virkninger på andre organer enn hjernen, for eksempel kan det påvirke hjerte, lever og nyrer. Etter lengre tids bruk vil flere av kroppens organer tilpasse seg. Ulike abstinensreaksjoner oppstår når rusmiddelet ikke lenger tilføres.

Virkninger på kroppen varierer så mye at du nesten er nødt til å ta for deg hvert enkelt rusmiddel. De kan du lese mer om på våre sider Fakta om ulike rusmidler.