Statistikk over rusbruk i Norge

Det er ikke mulig å ha full oversikt over hvor mange som bruker rusmidler til enhver tid men gode statistikker gir en pekepinn. Folkehelseinstituttet har laget statistikk over bruk av de vanligste rusmidlene. Ungdata samler inn informasjon fra unge i hvert fylke, også om rusmidler.